Home 娛樂新聞

【多圖有片】袁嘉敏童貞殺毛衣 性感極限騷勁爆曲線

17623

袁嘉敏(Candy)近日一個人去左泰國蘇梅島旅行散心,享受陽光與海灘仲於IG上瘋狂分享比堅尼相「派福利」。快樂的時光過得特別快,長達11日的旅程話咁快就去到最後一日。為左紀念呢個美夢一般的最後一日,袁嘉敏準備左一套非常特別的戰衣:粗織童貞殺毛衣。呢件童貞殺毛衣完全凸顯到袁嘉敏勁爆曲線,睇到網友O晒嘴。下面有片

 

佢之前果D泳裝相:

袁嘉敏獨遊泰國 比堅尼放題瘋狂派福利

 

https://www.instagram.com/candy_kamanyuen/