Home 網絡熱話

韓國模特兒Zenny去泰國旅行 豹紋比堅尼玩轉整個布吉

4887

泰國天氣熱,好多女士去到泰國旅行都會著得比較清涼。而韓國模特兒Zenny去泰國旅行時,只係著一套豹紋比堅尼就玩轉整個布吉。唔單只篤波、打拳、行街、游水,就連去M記同M記大叔影相都係著住豹紋比堅尼!

豹紋比堅尼玩轉整個布吉:

仲有片:

當然仲有好多正相:

https://www.instagram.com/zennyrt/