Home Jdailymall

Jdailymall健康保健系列 中秋送禮佳品

573

【保健品系列 中秋送禮精選】
最近有發現有部份保健品被大手買入,有機會問到之下,原來有巴打係買做中秋禮品比家人朋友的。當中就有腎保、蟲草、靈芝、牛樟芝等等都係超熱門。

而我地就特別組合左以下無論係送禮自用都岩既保健品系列,如個別有需要大量訂購,可個別聯絡比個靚優惠大家。