Home 網絡熱話

馬來西亞時裝達人Amanda Seet 胸懷大痣成個人標記

3379

睇相佬話:胸部兩乳正中間有痣,通常比較攻於心計、目標遠大、魄力很強,屬女強人型,一般會事業有成,信不信就由你。馬來西亞時裝達人Amanda Seet就咁啱有個標記喺心口正中間,果粒大大粒嘅胸懷大痣真係一望就見到。而且佢仲有間賣時裝的網店,又真係事業有成喎。

https://www.instagram.com/amandaseet/