Home 娛樂新聞

Kamchi Chan白色吊帶裙出席電競活動 成閃光燈焦點

6421

一向身材好突出嘅Kamchi Chan之前就著白色低胸吊帶裙出席電競活動,配上甜美嘅笑容成為咗焦點,閃光燈閃過不停。

佢IG都Share左:

另外就有一個YouTube Channel有現場實況:

https://www.youtube.com/watch?v=gf9UjOffesU&feature=youtu.be

 

一齊睇下IG其他相

    

圖源:https://www.youtube.com/watch?v=gf9UjOffesU&feature=youtu.be

IG https://www.instagram.com/kamchi_chan/