Home 娛樂新聞

10年來為40本寫真操刀攝影 被譽為「香港寫真之父」嘅林子賢Ronald

10688

一年一度書展又黎,每年書展都係唔少本地Model女星出寫真
而今年有本寫真集,係由有「香港寫真之父」之稱嘅林子賢(Ronald)出既
原來香港地有超過40本寫真,都係來自他,佢自2009年同周秀娜拍過佢人生第一本寫真後,一炮而紅,之後更辭掉傳媒工作,專心影女,至十比佢影過既有DaDa陳靜、楊思琦、崔碧珈等。

一齊重溫寫真之父嘅作品

周秀娜第一本處女寫真集《Kissy Chrissie Saipan 2009》

DaDa Chan 陳靜

崔碧珈

楊思琦

入行17年首本寫真《Miss Szeki》

圖源:互聯網