Home 娛樂新聞

澳門小姐2019再黎 一眾參加者逐一睇

4423

早幾日先睇左最新香港小姐面試圖,原來另一邊既澳門最近都重辦澳門小姐,仲要係繼2009年後再次重新舉辦,到底今次參賽者如何?
自行欣賞:

 

之前2017年國際萬國小姐澳門代表李嘉儀
今次呢個都有參加:
其他:

圖片來自,歡樂馬介休