Home 娛樂新聞

台灣Twins孖妹IG分享生活日常 好似照緊鏡咁

4098

台灣有對Twins孖妹叫「Twins Shin 谷谷」不時都以差唔多嘅衣著分享自己日常生活,兩個好似照緊鏡咁。

有一張相兩個向鏡頭遞情書,有網友不禁說「兩個都要」「我全都要」!

圖源:IG https://www.instagram.com/twins_shin/