Home 娛樂新聞

台灣泳裝界名牌Wave Shine出新刺繡系款 熱賣紅遍整個台灣

8082

台灣美波神器Wave Shine 係台灣泳裝界的龍頭,每個台灣女孩子都一定會有一套。今年夏天已經來到,而Wave Shine推出的刺繡系泳裝亦都熱賣紅遍整個台灣!雖然唔知隻雀有咩意思,不過個個名人網紅都爭先穿上呢件咁特別的泳裝打卡大Show自己fit 爆的身材!

*圖片來自唔同的IG,想知道D女仔個IG其實好簡單,只需要download張相,然後張相個file名就係知女仔嘅IG了!

Wave Shine 的官方IG:

https://www.instagram.com/wave_shine/