Home 娛樂新聞

曾上黑男街頭配對嘅「頂級氣質美女」Jessie 新泳照令粉絲失血過多

16163

今日又留意到一個香港正妹,曾經上過曾上黑男街頭配對嘅「頂級氣質美女」Jessie
最近登左張泳照,簡直令粉絲失血過多:

失血過多了:

 

 

之前上過黑男:
黑男 港女黑男 港女2

More泳照:
黑男 頂級美女Jessie9黑男 頂級美女Jessie12

黑男 頂級美女Jessie14黑男 頂級美女Jessie15

黑男 頂級美女Jessie16

黑男 頂級美女Jessie17

黑男 頂級美女Jessie10

黑男 頂級美女Jessie2黑男 頂級美女Jessie4

黑男 頂級美女Jessie11黑男 頂級美女Jessie13

黑男 頂級美女Jessie18黑男 頂級美女Jessie19

 

https://www.instagram.com/jessietai_/