Home 網絡熱話

[多圖話你知] 點解緊身衫都係直紋 當直紋都變曲嘅時候你就會懂

10233

點解緊身衫都係直紋呢?其實好簡單,因為直紋能夠凸顯到女性嘅身體線條美,但橫紋就唔得!唔信你可以睇下圖,兩個都係同一個人,但著直紋同橫紋就有好大分別!當直紋都變曲嘅時候你就會懂!

真係唔係講笑,著直紋嘅女仔,細都變大!

*相片來自好多唔同IG