Home 娛樂新聞

台灣nono辜莞允上綜藝《愛玩客》 到帛琉拍外景大曬比堅尼

5637

台灣既綜藝就一向都有好多好野睇,最近就留意到女神nono辜莞允同埋《愛玩客》 主持小鍾同埋鮪魚三人齊齊去到帛琉拍外景,仲好多比堅尼添。看來遲下又有好野睇:
 

  

IG:
https://www.instagram.com/nolovehowll/

More: