Home Uncategorized

最美最溫柔女神級牙醫劉芷伊Chavelle Liu 令台灣人爭相預約去睇牙

4711

睇牙醫通常都好難有開心嘅經歷,好多人甚至牙醫診所都唔想行入去。不過,呢位可能係全台灣最美最溫柔嘅牙醫劉芷伊Chavelle Liu 就令到台灣掀起一股睇牙熱!好多人都想俾佢睇牙!

靚到上過好多台灣綜藝節目如《醫師好辣》、《國光幫幫忙》等節目:

 

https://www.instagram.com/chavelle_liu/