Home 娛樂新聞

【多圖】何超蓮派福利大曬溫泉玉照 慶祝IG突破50萬Followers

6773

何超蓮一向出名樣靚身材正,又家底又叻仲開埋自己餐廳,係唔少人心目中嘅女神。
而最近超蓮又派福利圖,慶祝佢IGFollower衝破50萬,係兩張北海道嘅佢浸溫泉嘅相,並留言話:「破50萬了耶,好像都要發福利照哈哈……這有算嗎」

其實之前都有篇文講過《【多圖】何超蓮冰天雪地去冰島 無懼寒冬照樣曬泳照》

其他相

   

何超蓮白色一件頭泳衣慶祝27歲生日13

https://www.instagram.com/laurinda_ho/

圖源:何超蓮IG,佬假期