Home 娛樂新聞

日本女星北見直美23歲都仍與父兄共浴 仲有片段公開稱「冇尷尬」

6528

早前日本TBS綜藝節目拍攝北見直美共浴場面,佢亦大方歡迎。見到佢同哥哥和爸爸浸浴,完全冇尷尬,仲會一齊傾戀愛經同用手機睇片。

圖源:電視截圖

北見直美 Twitter https://twitter.com/naaao0110