Home 網絡熱話

農曆新年美女們穿上傳統旗袍向大家拜年 今年最興藍色系既旗袍

13103

又到農曆新年!台灣同馬來西亞傳統以來都好多女仔會著旗袍拜年應節。越來越近新年既同時,都越來越多美女喺IG分享佢地今年準備既新旗袍相,同大家拜個早年。而當中,JDaily發現左,今年都好多人準備既旗袍都係藍色系!

*相片來自唔同既IG

睇返上年雖然喺農曆新年唔係咁多人著藍色旗袍,不過年中開始已經好多女仔著藍色旗袍!

【Jdaily2018回顧】今年最多人著既旗袍