Home 網絡熱話

台灣高中生花光30萬課金比《17》女主播 「洪姓女子+35萬FB Fans」網友猜測可能係佢….

14077

最近台灣就有新聞話當地有一個高中生,因為沉迷玩直播,愛上左一個「20多歲姓洪的女直播主」,二人更火速「戀上」,兩個月之內個男高中生就轉數30萬台幣比洪姓女主播。最後男高中生個媽發現而揭發事件。

呢件事出後,唔少網民都估係邊個,而個報導出既資料就有「17直播主 + 洪姓女子 +Facebook有35萬人Fans」。雖然一開似就話同一個叫洪子婷既女主播有關,但後來就估係另一個!

 

「17直播主 + 洪姓女子 +Facebook有35萬人Fans」?
台灣網友話係i級豔后-洪蓉? (
Reference)

真係大過個頭

以上只是台灣網友猜測,未經確認。
而咁多位網友網上交友都要保持理智啊
https://www.facebook.com/pg/MaYouRong/photos/