Home Uncategorized

越南女團LIME 主音LIZ 擁有天使面孔同魔鬼身材 一D都不比韓女團遜色

7868

越南女性一向都以白、滑而聞名。佢地近年都出產左唔少既女團,其中比較出名既女團LIME既主音Liz Kim cương 就俾人話有天使既面孔同魔鬼既身材!而佢都好鍾意喺IG post靚相show身材:

 

https://www.instagram.com/Lizkimcuong93/