Home 娛樂新聞

【多圖】《萬千星輝2018》紅地氈 嚴選幾個同樣著得搶鏡嘅女星晚裝圖集

19134

琴日就係大台《萬千星輝2018》,當中就見到張曦雯高衩裙行紅地氈好眼,一出就大量好評。其實除左張曦雯,今篇就再數一數幾個同樣都好有心思,好搶眼既幾個女星:
(圖片來自視覺中國)

先來陳煒(圖片來自視覺中國):

之後就有靚湯(圖片來自視覺中國):

仲有FYY(圖片來自視覺中國):

仲有漏網之魚!康華都OK(圖片來自視覺中國):

漏網之際2:陳庭欣:

數住咁多先!
圖片來自視覺中國