Home 網絡熱話

【Jdaily2018回顧】今年最多人著既旗袍

14936

最具中國特色的傳統服裝,非旗袍莫屬!
旗袍能夠完完全全凸顯女性既體態美,所以好多女仔都鍾意著。

 

相片來自不同IG