Home 娛樂新聞

台灣18歲正妹陳亮君Lillian 有傳與台灣男藝人柯震東秘密撻着

13736

最近就有巴打傳來一個正妹,得18歲既台灣正妹陳亮君Lillian,原來除左D相幾得之外,仲有些來頭。上網搵到有傳佢同男藝人柯震東秘密撻着添。

去圖:

https://www.instagram.com/lizzz.ii/