Home 網絡熱話

日本啤酒妹 伊藤愛真 原來係東京亞細亞大學校花

7090

日本足球業發展篷勃,睇波唔少得飲啤酒,賣啤酒點少得啤酒妹?
亞細亞大學校花伊藤愛真用可愛殺出一條血路,個個都搶住買啤酒同佢乾杯!

笑容甜美同埋日本人最愛既爆牙:

 

https://www.instagram.com/__emagram/