Home 網絡熱話

【多圖】台灣藝人吳采臻同姊妹去旅行 齊齊曬比堅尼最開心

16489

最近睇台灣綜藝節目玩很大時,留意到好幾個氣質美女。
當中就有藝人吳采臻(Grace/采臻),佢最近仲同幾人好姊妹一齊去旅行,齊齊曬比堅尼添:

齊齊合照:

個人相:

More:

https://www.instagram.com/gracewtc/