Home 網絡熱話

【西童同款】著起上來更有曲線嘅白色緊身圓領Tee 邵岱兒都著!

49725

最近就睇左西童同微辣雞Wing佢地一齊拍左個節目《雲吞叫埋雞》,去到海南島打Golf落水,當中西童就著左一件白色緊身配黑色圓領Tee,唔少YouTube朋友留言都好留意到。到最近再喺IG見到,原來台灣完美女神邵岱兒都岩岩登左一張,同西童同款既衫!

呢一件衫係可以著起上來更有曲線嘅:

先睇邵岱兒:
https://www.instagram.com/debi_tw/

再睇西童:
https://www.instagram.com/westtung/?hl=zh-hk

圖片來自雲吞叫埋雞YouTube及邵岱兒IG