Home 網絡熱話

【水著多圖集】於圓山聯誼會入面最搶眼嘅正妹 – 顧庭瑄

16557

日前出過一篇文睇到台北圓山聯誼會入面有兩個正妹,一個就係大家都睇過好多次既Vanessyao,而佢個姊妹其實都一樣咁有實力。

今次就集中睇佢:
先重溫一下二人合照:

到單人 顧庭瑄:

除左圓山飯店之外,其他都好多水著:

Follow左未?

 

https://www.instagram.com/gu86430/