Home 網絡熱話

台灣Youtuber魔術師表演「隔空飲野」 遇見爆乳妹都無失手

9689

台灣Youtuber魔術師Davio,不時都會做D令人驚奇既表演。
最近佢就搵左D妹子來示範,其中一招係隔空方式飲野,就算遇到大波妹子都無失手:

片:

大波妹IG:
https://www.instagram.com/stilleecho/