Home 娛樂新聞

【水著圖】澳門國際小姐Sofia Paiva麥嘉欣 越南芽莊大晒比堅尼

13304

2017年當之無愧嘅澳門國際小姐麥嘉欣(Sofia Paiva),身為中葡混血覺既佢,之前就得到大家讚賞,隔左一排都好似未有咩動向,最近就見到佢著上三點式去左越南芽莊,靚人靚景:

除左泳照,其他相都一樣高質:

再重溫當年同埋其他IG相:

 

https://www.instagram.com/sofiavdsp/