Home 網絡熱話

台北圓山大飯店呢一個聯誼會搞既泳衣濕身Party 相信好多人睇完相都好想Join!

28369

最近IG度就發現到一個熱門Tag,叫做「台北圓山聯誼會」,一入到去簡直驚為天人,成版都係水著同美女。原來係Cosmo Girl X 泳衣品牌Wave Shine喺台北圓山大飯店搞左個泳衣派對,成個畫面都粉紅色,真係表達唔到心情:

先睇下當中兩個最勵害,之後再睇其他:
著比堅尼行山既Vanessayao同埋佢個Fd:

來多個單頭:
https://www.instagram.com/gu86430/

https://www.instagram.com/vanessayao/

其他都好精彩:

以上圖片來自IG Location Tag:
https://www.instagram.com/explore/locations/263817238/