Home 娛樂新聞

《衛斯理》另一角女童小姐(邱璐璠) 都係緊身低胸裝用女色登場

21740

前晚又播《衛斯理》,去到第3-4集,當中有另一角女童小姐出場,故事就大概講呢位童小姐被衛斯理迷到,而自發去幫手搵個古盒。

一路睇時又一路Search,原來呢個童小姐都係晶女郎黎,而家個名叫邱璐璠,佢個微博個名就仲叫做邱意浓,出場幾幕都係緊身衫同埋跌衫露心口。

童小姐出場,個樣同白素有D似:
衛斯理 邱璐璠 衛斯理 邱璐璠2

之後就又用女色去搶古盒:

衛斯理 邱璐璠4 衛斯理 邱璐璠5 衛斯理 邱璐璠6 衛斯理 邱璐璠7 衛斯理 邱璐璠8 衛斯理 邱璐璠9 衛斯理 邱璐璠10 衛斯理 邱璐璠11 衛斯理 邱璐璠12 衛斯理 邱璐璠13 衛斯理 邱璐璠14 衛斯理 邱璐璠15

仲有一幕緊身裙:

衛斯理 邱璐璠16 衛斯理 邱璐璠17 衛斯理 邱璐璠18

再搵下資料,多幾張微博相:
童小姐 邱璐璠 童小姐 邱璐璠2 童小姐 邱璐璠3 童小姐 邱璐璠4 童小姐 邱璐璠6 童小姐 邱璐璠7

仲有D圖來自大陸網:
童小姐 邱璐璠9 童小姐 邱璐璠10 童小姐 邱璐璠11 童小姐 邱璐璠12

 

https://weibo.com/u/2168070087?is_hot=1#_rnd1525663979593