Home 網絡熱話

台灣春綠啤酒新廣告 片中清純仙氣女角李恩菲Aviva突然爆紅

11759

有時睇廣告都不時會見到正妹,台灣方面最近就有一個啤酒廣告出現左一位清純美女,唔少網友都係咁搵到底係邊個黎。

先睇下廣告Cap圖:

台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva12 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva13 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva14

有片:

原來女角就係李恩菲 Aviva,搵到IG後
都被大讚好清純好仙氣
更多IG正相:

台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva1 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva2 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva3 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva4 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva5 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva6 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva7 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva8 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva9 台灣春綠啤酒李恩菲 Aviva10

https://www.instagram.com/aviva_1028/