Home 娛樂新聞

【多圖】除左胡然之外 同樣都係身材好勁的晶女郎 – 徐冬冬

22903

早前就睇左新劇衝斯理有王晶新女胡然,以身材見稱。今次就同樣都數下同樣被王晶力棒既女演員叫徐冬冬。

 

徐冬冬就係90年出世,由於身材勁,一路都見到網上有D寫真相,到後來拍網劇《餘罪》而多人識,後來就拍過王晶多套戲,好似有澳門風雲3,王牌逗王牌咁

搵到D劇照:

網劇餘罪:
徐冬冬 劇

電影:

 

晶女郎-徐冬冬1 晶女郎-徐冬冬2 晶女郎-徐冬冬3 晶女郎-徐冬冬4 晶女郎-徐冬冬8

早期寫真:
徐冬冬 寫真 徐冬冬 寫真2 徐冬冬 寫真3 徐冬冬 寫真4

IG相都有好多野睇:

徐冬冬4 徐冬冬5 徐冬冬6 徐冬冬7 徐冬冬8 徐冬冬9

晶女郎-徐冬冬9 晶女郎-徐冬冬10

徐冬冬

晶女郎-徐冬冬11 晶女郎-徐冬冬12 晶女郎-徐冬冬13 晶女郎-徐冬冬14

徐冬冬2 徐冬冬3

徐冬冬11 徐冬冬12 徐冬冬13 徐冬冬14 徐冬冬15

https://www.instagram.com/raquelxuofficial/

資料及圖片來自Wiki,徐冬冬IG,互聯網