Home 網絡熱話

【多圖】台妹Weiwei 擁有一套令人震驚的黃色比堅尼

26446

早前就睇過一篇藍色比堅尼,今次就再來多個黃色比堅尼特集!

台灣正妹張雯婷 沖縄沙灘曬藍色比基尼

同一件泳衣影左10幾張相:

li_wei_chang1 li_wei_chang2 li_wei_chang3 li_wei_chang4 li_wei_chang5 li_wei_chang6 li_wei_chang7 li_wei_chang8 li_wei_chang9 li_wei_chang10 li_wei_chang11 li_wei_chang12 li_wei_chang13 li_wei_chang14

 

https://www.instagram.com/li_wei_chang/