Home 娛樂新聞

為宣傳新電影《跨越8年的新娘》 被稱為「隱性巨乳」的女主角土屋太鳳罕有外露事業線

17583

呢期有日本新電影《跨越8年的新娘》上畫,搭巴士時都見到唔少Poster宣傳。再睇一睇係感人故事片,喺日本都幾收得下,唔知大家有無興趣睇?

當中女主角土屋太鳳都可以留意一下,現年22歲既土屋太鳳,喺日本被網民稱為「隱性巨乳」,點解咁講?因為佢明明身材好但就從來都絕少外露。

直到最近為左宣傳新戲,著上婚紗上陣,一下彎腰就展露出身材:

跨越8年的新娘》上畫 女主角土屋太鳳1 跨越8年的新娘》上畫 女主角土屋太鳳2 跨越8年的新娘》上畫 女主角土屋太鳳3 跨越8年的新娘》上畫 女主角土屋太鳳4 跨越8年的新娘》上畫 女主角土屋太鳳5

 

平時都密密實實:
跨越8年的新娘 土屋太鳳7

跨越8年的新娘 土屋太鳳8 跨越8年的新娘 土屋太鳳9 跨越8年的新娘 土屋太鳳13

原來最近都出寫真

土屋

再搵一搵,都有少少泳照:

跨越8年的新娘 土屋太鳳6 跨越8年的新娘 土屋太鳳10 跨越8年的新娘 土屋太鳳11 跨越8年的新娘 土屋太鳳14 跨越8年的新娘 土屋太鳳15 跨越8年的新娘 土屋太鳳16 跨越8年的新娘 土屋太鳳17

btw, 首主題曲幾好聽。

https://www.instagram.com/taotsuchiya_official/

圖片來自蘋果日報,土屋IG