Home 娛樂新聞

湯洛雯妹妹湯樂瑤連日發功Post極都仲有貨 連登十日水著泳照

7597

早前先講過話湯洛雯妹妹湯樂瑤喺IG度狂登靚相,連續幾張都係海邊泳照,當中其中一張就以薄紗長裙側身角度海邊影靚相,仲差啲走光添。點知繼續留意住仲有無新圖,原來繼續到有貨,再來多件藍色格仔!

湯洛雯妹妹湯樂瑤 薄紗長裙側身角度海邊影靚相差啲走光

湯洛雯妹妹湯樂瑤之前既圖:

 

https://www.instagram.com/cassandretong/