Home 網絡熱話

【泳衣品牌】台灣泳衣品牌除左Voda Swim之外 仲有Wave Shine都好受歡迎!

18626

成日都講起比堅尼,咁如果想去買泳衣,到底邊一間最好呢?
之前就發現有一間最多人打卡既試身室,來自台灣美胸泳衣品牌Voda Swim,呢間就早年最出名。

[水著多圖] 可能係最多人打卡的試身室 台灣泳衣專門店Voda Swim

最近就留意到有另一間都好受歡迎,叫Wave Shine,呢間既泳衣就以簡單淨色為主,但就可以令到個Shape好出,唔少女士們著左都會等別有自信:

Wave Shine品牌口號:《我的性感,由我主張》
唔少實例,一齊去圖:(圖片來自官方IG)
https://www.instagram.com/wave_shine/

1121sss_ christinebaby__ christyliu_109 djpeipei212 elissac__ eyes198877 gn0296 hebbe820 irishuo_ jung_850517 katebubu1114 kionabunny

kkjj3300 meimei0707 mooooom1218 nniiaabb t40533 victoria__126

wenyu.xu xin0818xin

https://www.instagram.com/wave_shine/