Home Uncategorized

[IG正妹] 鍾意用斜孭袋既女仔真係好吸引

10917

之前都有幾篇講到其實斜揹袋真係好方便好實用,無論行山去街買送都好適合。今日睇下就連去到越南都好受歡迎,呢個正妹Vo Ngoc Tran每張相都用住個袋:

越南妹:

vox_ngoc_traan_15 vox_ngoc_traan_16

斜孭袋圖集:

vox_ngoc_traan_01 vox_ngoc_traan_02 vox_ngoc_traan_03 vox_ngoc_traan_04 vox_ngoc_traan_05

vox_ngoc_traan_07 vox_ngoc_traan_08 vox_ngoc_traan_09 vox_ngoc_traan_10 vox_ngoc_traan_11

IG其他相:

vox_ngoc_traan_12 vox_ngoc_traan_13

vox_ngoc_traan_14 vox_ngoc_traan_17 vox_ngoc_traan_18

 

其他斜孭袋系列:

[IG正妹] 細細個超輕便 無論上山落海定行街買餸都岩用的斜孭袋

 

[多圖十例] 斜孭袋的煩惱集合第2季 只有身材好的才會明白