Home 娛樂新聞

張秀文出Show活動次次都係中門大開大Deep V 重溫歷來多次Deep V例子

24046

最近就見到張秀文出席活動做主持,以一身Deep V 打扮中門大開咁,引來唔少媒體關注。見到張秀文出Show著Deep V,其實有留意到佢好多時都係咁樣著,一齊重溫。

最新呢一次,同葛民輝做春茗司儀: (圖片來自東方 及魔方傳媒)

張秀文中門大開20 張秀文中門大開19 張秀文中門大開5 張秀文中門大開4 張秀文中門大開3 張秀文中門大開2 張秀文中門大開1 張秀文中門大開

其實張秀文早前幾次都係大開大門:
張秀文中門大開18- 張秀文中門大開7- 張秀文中門大開8- 張秀文中門大開9- 張秀文中門大開10- 張秀文中門大開11- 張秀文中門大開13- 張秀文中門大開14- 張秀文中門大開15- 張秀文中門大開16- 張秀文中門大開17-

 

 

張秀文IG:
https://www.instagram.com/sammicheung926/?hl=zh-hk