Home 娛樂新聞

樂瞳寫真重新上架 準備落信和親身撐漫畫店 IG又勤力派發福利相感謝Fans

18140

樂瞳離開大台後機會多多,早前出過寫真大受歡迎,就連好難經營既香港地小店都因為靠賣樂瞳寫真而撐得住,令到唔少Fans都想重新買返樂瞳本寫真支持一下小店。

樂瞳最近仲頻頻出Show,又有旅遊節目《玩轉日本動物園》,人氣持續高企,有留意到樂瞳都喺IG度密左發放福利照,一眾Fans們都大飽眼福。

最近個IG無懼寒冬,多左谷胸相:
https://www.instagram.com/loktungcilla/

樂瞳2

樂瞳3

樂瞳4

未買寫真既朋友可以去信和睇下,重溫一下佢D寫真圖:

樂瞳寫真集18 樂瞳寫真集17 樂瞳寫真集16 樂瞳寫真集15

樂瞳寫真集14 樂瞳寫真集13 樂瞳寫真集12 樂瞳寫真集11 樂瞳寫真集10 樂瞳寫真集9 樂瞳寫真集8

樂瞳寫真集7 樂瞳寫真集6 樂瞳寫真集5 樂瞳寫真集4 樂瞳寫真集3 樂瞳寫真集2 樂瞳寫真集 樂瞳寫真集 See la cilla14

樂瞳寫真集 See la cilla12 樂瞳寫真集 See la cilla9 樂瞳寫真集 See la cilla8 樂瞳寫真集 See la cilla7 樂瞳寫真集 See la cilla6 樂瞳寫真集 See la cilla4 樂瞳寫真集 See la cilla3 樂瞳寫真集 See la cilla2 樂瞳寫真集 See la cilla

早前有個旅遊節目:

樂瞳 溫泉cover 樂瞳 溫泉9 樂瞳 溫泉7 樂瞳 溫泉 樂瞳 溫泉2 樂瞳 溫泉3 樂瞳 溫泉5