Home 娛樂新聞

J2台《孖妹遊克羅地亞》 韓妹遊艇換衫沖涼大方任影 換足5套比堅尼

40427

大台個《3日2夜》就無曬泳衣鏡頭,最近仲轉埋風格加入劇情,吸引力就好似細左。 不過見到J2台就有個新嘅外購嘅旅遊節目,係由韓國出品,有兩個韓妹去克羅地亞,搭遊艇跨島遊,成個節目仲換左5套泳衣,其中個鏡頭仲會企定定影住佢換衫沖涼添。

呢兩個韓妹:
一個叫正妍,一個叫松賢,有市內觀光,又有船上玩水:

孖妹遊克羅地亞 孖妹遊克羅地亞2 孖妹遊克羅地亞3 孖妹遊克羅地亞4 孖妹遊克羅地亞5

孖妹遊克羅地亞6 孖妹遊克羅地亞7

第3集有一幕喺船上換衫影到定一定,但TVB個網過左時無得再睇,去左Youku搵得返再睇一次:
孖妹遊克羅地亞 孖妹遊克羅地亞2 孖妹遊克羅地亞3 孖妹遊克羅地亞4 孖妹遊克羅地亞5 孖妹遊克羅地亞6 孖妹遊克羅地亞8

孖妹遊克羅地亞9 孖妹遊克羅地亞10 孖妹遊克羅地亞11 孖妹遊克羅地亞13 孖妹遊克羅地亞15 孖妹遊克羅地亞16 孖妹遊克羅地亞17 孖妹遊克羅地亞18 孖妹遊克羅地亞19 孖妹遊克羅地亞20 孖妹遊克羅地亞21 孖妹遊克羅地亞22 孖妹遊克羅地亞23

孖妹遊克羅地亞24 孖妹遊克羅地亞25 孖妹遊克羅地亞26 孖妹遊克羅地亞27

孖妹遊克羅地亞28

仲有幾套泳衣:

孖妹遊克羅地亞30 孖妹遊克羅地亞33 孖妹遊克羅地亞36 孖妹遊克羅地亞37

有時間再搵下佢地咩來頭
又或者有無其他節目先