Home 網絡熱話

日本《乃木坂46》成員伊藤萬理華 劏房企街拍攝香港地道主題寫真

8372

影寫真除左沙灘泳照,仲有咩新鮮主題?日本《乃木坂46》成員伊藤萬理華最近就黎到香港,以香港地道風味為主題,影左一輯好特別既相,當中有油麻地企街,報紙檔睇書,住家Look訓劏房等等:
伊藤萬理華 伊藤萬理華2 伊藤萬理華3

伊藤萬理華4 伊藤萬理華5 伊藤萬理華6 伊藤萬理華7

伊藤萬理華8 伊藤萬理華9

講到攝影,呢一輯香港主題都要睇睇:

攝影師WANIMAL用鏡頭將身體變成藝術品 吸引無數女生甘願為佢脫衣