Home Uncategorized

20張圖令你愛上她 2018年度最期待的日本寫真女星 – 久松郁實

7056

最近就睇過狄以達嘅訪問片,話希望今年大家都可以搵到自己鍾意既野,然後努力去追求。

今次就講一個2018年好值得留意嘅日本寫真新星 – 久松郁實:
現年27歲嘅久松郁實,就已經擁有火辣無敵身材,引來唔少機會上電視同拍雜誌封面。就好似最新就同小嶋陽菜同台登上《有吉的暑假2017》,當中大鬥水著,可見佢人氣有幾勁。今年仲出左佢第一本個人寫真《La iku》添!

以下係新圖,12月份佢登上Playboy雜誌封面:
久松郁實 寫真集 久松郁實 寫真集2 久松郁實 寫真集3 久松郁實 寫真集4 久松郁實 寫真集5 久松郁實 寫真集6 久松郁實 寫真集7 久松郁實 寫真集8 久松郁實 寫真集9 久松郁實 寫真集10 久松郁實 寫真集11 久松郁實 寫真集12 久松郁實 寫真集13 久松郁實 寫真集14 久松郁實 寫真集15 久松郁實 寫真集16 久松郁實 寫真集17 久松郁實 寫真集18

[圖集] 擁火辣無敵身材 新一代日本性感水著女星 – 久松郁實

久松郁實cover 久松郁實ig_5 久松郁實ig_ 久松郁實IG 4 久松郁實IG 3 久松郁實IG 2 久松郁實14 久松郁實13 久松郁實10 久松郁實6 久松郁實4 久松郁實3 rsz_久松郁實 rsz_久松郁實tv23 rsz_久松郁實tv2 rsz_久松郁實tv