Home Uncategorized

《食得好健康》微胖波波(黃凱儀)去減肥 挑戰10日減走4磅

40413

大台新節目《食得好健康》就搵黎網上好出名既黃凱儀波波上場,挑戰10日內用8小時進食法去減4磅。節目分左幾集來講,一次過睇:

波波出場,被森美同游生話好「油膩」:
波波 食得好健康 波波 食得好健康2 波波 食得好健康3 波波 食得好健康4 波波 食得好健康5 波波 食得好健康6 波波 食得好健康7 波波 食得好健康8

波波 食得好健康9 波波 食得好健康10 波波 食得好健康11 波波 食得好健康12 波波 食得好健康13

開始介紹 8小時進食法
一日入面得8小時內可以進食,其他16個小時就禁食
8小時內進食正常:

波波 食得好健康14 波波 食得好健康15 波波 食得好健康16

波波 食得好健康17 波波 食得好健康18 波波 食得好健康19 波波 食得好健康20

之就有D紀錄,又做下運動咁:

波波 食得好健康21

波波 食得好健康27 波波 食得好健康28

最後就開估:

波波 食得好健康22 波波 食得好健康23 波波 食得好健康24

波波 食得好健康25 波波 食得好健康26

圖片來源:食得好健康第1-3集

https://www.instagram.com/krysellawong/