Home 娛樂新聞

東張西望李旻芳緊身衫訪問搶鏡 可惜《3日2夜》三點式鏡頭被剪走

46847

前幾日咁岩睇到電視有李旻芳緊身衫訪問係幾搶鏡嘅,而李旻芳呢一期都有機會去主持《3日2夜》,難得機會就當然要曬下水著,但可惜喺大台限奶令下就剪走曬無得睇。

東張西望李旻芳緊身衫訪問:
東張西望李旻芳 東張西望李旻芳2 東張西望李旻芳3

東張西望李旻芳4 東張西望李旻芳5 東張西望李旻芳6

身材唔錯嘅佢,最近去左3日2夜,本身都有水著鏡頭,但可惜都係無得睇了:
李旻芳 3日2夜 李旻芳 3日2夜2 李旻芳 3日2夜3

再黎上一集呢一幕:
李旻芳 3日2夜 李旻芳 3日2夜2 李旻芳 3日2夜3 李旻芳 3日2夜4 李旻芳 3日2夜5 李旻芳 3日2夜6

李旻芳 3日2夜7 李旻芳 3日2夜8 李旻芳 3日2夜9 李旻芳 3日2夜10

最經典就係呢幕:

[連環圖27P]《火線下的江湖大佬》李旻芳演一樓一鳳姐  網民:$500有呢個質素?!

李旻芳_火線下的江湖大佬2 李旻芳_火線下的江湖大佬3 李旻芳_火線下的江湖大佬4 李旻芳_火線下的江湖大佬8