Home 娛樂新聞

「波波」黃凱儀聖誕又黎料 黑Bra透視裝上《後生仔傾吓偈》

52766

人如其名嘅「波波」黃凱儀喺最近平安夜果《後生仔傾吓偈》又黎料,以一身誘視黑Bra Look出場,佢個豐滿身材就更加明顯:

《後生仔傾吓偈》「波波」黃凱儀唔單止無改錯名 仲自爆同細佬一齊沖涼!

頭上有聖誕飾物:

後生仔傾吓偈 波波2

本身已經豐滿,再加上心口條鏈就更加有視覺效果:

後生仔傾吓偈 波波5 後生仔傾吓偈 波波53

後生仔傾吓偈 波波57 後生仔傾吓偈 波波58

兩位港姐主持係咁著的:

後生仔傾吓偈 波波54 後生仔傾吓偈 波波56

之前的圖:
波波 黃凱儀cover 波波 黃凱儀15 波波 黃凱儀14 波波 黃凱儀10 波波 黃凱儀11

波波 黃凱儀12 波波 黃凱儀8 波波 黃凱儀7 波波 黃凱儀6 波波 黃凱儀5 波波 黃凱儀4 波波 黃凱儀 波波 黃凱儀2 波波 黃凱儀3