Home 娛樂新聞

佐佐木希新劇《伊藤君A to E》幻想被人伸手入衫內親熱

20489

最近有套深夜日劇《伊藤君A to E》有佐佐木希同埋池田依來沙演出,加上又有唔少大膽精彩演出,當然引黎唔少話題。

《伊藤君A to E》大概係講幾個女仔同一個賤男既故事。男主角伊藤誠二郎同幾個女主角發生關系,而個名就係由A to E。A就係佐佐木希,B就有志田未來,C就係池田依來沙,D就有夏帆,E就一時唔記得左。

而第一集入而,佐佐木希就演一個5年都未拍過拖既售貨員,佢仲幻想自己比人伸手入衫內親熱添:

佐佐木希 佐佐木希2 佐佐木希3 佐佐木希4 佐佐木希5 佐佐木希6 佐佐木希7 佐佐木希8 佐佐木希9 佐佐木希10 佐佐木希11

 

婚前最後性感 佐佐木希全新 UNIQLO 廣告

佐佐木希UNIQLO4 佐佐木希UNIQLO4 佐佐木希UNIQLO3 佐佐木希UNIQLO2 佐佐木希UNIQLO