Home 娛樂新聞

[回帶L] 當年tvb搞既電波少女…..真係唔敢睇

12796

而家既少女組合盛行,特別係韓風吹襲下,本地更顯得無市場。但其實講到少女組合,tvb真係元祖級。數到差唔多20年前既1997年,果時日本既電波少年就紅到爆,咁岩tvb又比亞視鬥到難分難解,tvb一於食住「電波少年」年水,整一隊「電波少女」出黎,以女成員驕人身材作為賣點,穿水着在鏡頭前玩水上遊戲。

成員有:梁雪湄、汪琳、雷穎怡、梁佩盈、任港秀、翟佩雲、李思蓓和姚樂怡。

而家睇返,真係嘩一聲:
電波少女

任港秀:

電波少女任港秀

李思蓓:

電波少女李思蓓

 

汪琳:電波少女汪琳

姚樂怡:

 

 

 

電波少女姚樂怡

梁佩盈:

電波少女梁佩盈

梁雪湄:

電波少女梁雪湄

 

雷穎怡:電波少女雷穎怡

翟佩雲:

電波少女翟佩雲