Home 網絡熱話

[架妹vs台妹vs港女] 日本男用恐龍圖 分析港、台、日三地女生差異

8706

港台日三地女性各有特性,最近有位曾經旅居台灣既日本男子Yosimichi Iwhata,係facebook上用恐龍作比喻,分析香港、台灣及日本三地女生既個性。

佢認為:
同日本女性一齊散步可以「放輕鬆」,因此用一條「小恐龍」示意
同台灣女性散步時,插圖則變為大恐龍,表示「很難操作」
而同香港女性散步時,插圖則是被大恐龍「吃掉」。

Yosimichi Iwhata

 

呢一個比較雖然唔可以作標準,但都幾值得參考既,下面係fb link:

https://www.facebook.com/yoshimichipod