Home 娛樂新聞

張致恒Steven女友莊端兒爆乳上位 連洗米華都集郵

15481

「第十屆亞洲電影大獎」日前係澳門舉行,張致恒Steven既女友莊端兒當晚一身性感戰衣成功殺出,甚至連洗米華都過去同佢合照,都咪話唔勁:

莊端兒2 莊端兒3 莊端兒4

 

莊端兒8 莊端兒9

莊端兒5 莊端兒6 莊端兒7

莊端兒

https://www.instagram.com/XENIACHONG/

 

繼續睇:

[憑爆衫上位] 張致恒Steven女友莊端兒圖集