Home 娛樂新聞

[EU超時任務] 抵唔住譚凱琪吊帶連身裙 戴耀明下面激凸

30581

最近播出既《EU超時任務》,飾演記者既譚凱琪為搵料而深入虎穴,身穿吊帶連身裙去搵王浩信手下戴耀明套料。有巴打發現老戲骨戴耀明實在太過投入,對住咁正既譚凱琪,就連細佬都識入戲,下體好現合咁致敬!

EU超時任務既譚凱琪 EU超時任務既譚凱琪2

EU超時任務既譚凱琪3 EU超時任務既譚凱琪4

留意重點:

EU超時任務既譚凱琪5 EU超時任務既譚凱琪6

 

source: TVB cap圖