Home 娛樂新聞

[有片多圖30p+] 都市閒情彭慧中憑驕人上圍爆出 精選多圖集(搵到ig link)

156519

岩岩先睇完彭慧中上都市閒情既CAP圖,著住衫都咁勁

咁到底就咁的話會係點?花左唔少時間,整合左個精華post,一齊睇睇:

最新一集既都市閒情Cap圖就睇以下呢條link:

https://jdailyhk.com/2016/02/tvb_phoebe_pang/

彭慧中14點解都市閒情都會咁多人睇?

咪就係因為有港姐做主持,睇下之前既都市閒情:

彭慧中phoebe-pang3-min6 彭慧中phoebe-pang3-min5 彭慧中47 彭慧中43 彭慧中42 彭慧中40 彭慧中41 彭慧中38

再睇返資料,彭慧中係2010年港姐而入行,入左大台成6年,好似都無咩參與過拍劇,只係做下主持咁,淨係都市閒情都引到巴打們注意。

港姐時既相:

彭慧中15 彭慧中18 彭慧中21 彭慧中22

彭慧中23 彭慧中24 彭慧中25

 

彭慧中26

又有其他節目:

彭慧中27 彭慧中28 彭慧中30 彭慧中31 彭慧中32 彭慧中33

如報導所講,真係大到包唔曬!

彭慧中19

 

*特別加開,終於搵到佢IG:

https://www.instagram.com/phoebspang/

彭慧中48 彭慧中49 彭慧中50